Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty Stypendium na naukę we Wrocławiu

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty Stypendium na naukę we Wrocławiu

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu
Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju
naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać
mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby
rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniom z naszego
województwa proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr
10 we Wrocławiu.
Co w ramach stypendium?
Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej
Polsce. Mogą liczyć m.in. na:
● pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
● naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
● wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają
wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
● udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.
Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują
swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi
obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych.
Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym
koleżankom i kolegom.

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się
pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych.
Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy
na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów
Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą
pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani
poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc
psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i
samodzielność.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty .
Zapraszamy – to szansa na nową drogę dla młodzieży z całej Polski.

Data dodania: 2023-03-13 21:28:58
Data edycji: 2023-03-13 21:30:31
Ilość wyświetleń: 282

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook