Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolny Klub Sportowy SKS

Szkolny Klub Sportowy SKS

Szkolny Klub Sportowy

Środa -13.25-14.25

Prowadzący: Bartłomiej Czoch

Uczestnicy: uczniowie klasy IV

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.


1. Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej (np. zawodach międzyszkolnych objętych kalendarzem międzyszkolnych zawodów gminnych) dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

2. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.

3. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności.

4. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej.

5. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach.

Data dodania: 2021-03-01 21:51:18
Data edycji: 2023-09-17 14:36:41
Ilość wyświetleń: 1087

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook