Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rzecznik Praw Ucznia

W Szkole Podstawowej im. Unicef w Imbramowicach został powołany Rzecznik Praw Ucznia.

Rzecznika wybrano spośród nauczycieli w drodze głosowania uczniów klas III – VIII.

Stanowisko to w roku 2023/2024 obejmuje pani Roksana Anusz.

 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Wyjaśnia sprawy sporne pomiędzy uczniami lub między uczniami a osobami pracującymi w szkole.
 3. Pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze swoich praw.
 4. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 5. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 6. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 7. Może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia.
 8. Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę dotychczas istniejących.

 

Środki działania Rzecznika:

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.
 2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 4. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 5. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 6. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 7. Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych

uczeń- uczeń

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
 4. W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych

uczeń-nauczyciel

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku przed Radą Pedagogiczną.

 

Drodzy Uczniowie,
wszystkie sprawy i problemy, które napotykacie w szkole, można kierować poprzez dziennik elektroniczny Librus lub osobiście w każdy wtorek od godz. 7.00 do 8.00.

Dziękuję za zaufanie!

Rzecznik Praw Ucznia
Roksana Anusz

 

Data dodania: 2022-10-10 10:00:00
Data edycji: 2024-02-09 08:44:01
Ilość wyświetleń: 665

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook