Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

SZKOLNY   ZESTAW   PROGRAMÓW  I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA

 

 

SZKOLNY   ZESTAW   PROGRAMÓW  I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM. UNICEF W IMBRAMOWICACH

na rok szkolny 2023/2024   kl. 1 – 8  oraz dla oddziału przedszkolnego

 

 

Nr w szkolnym zestawie programów

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa

Autor programu

Tytuł programu, PODRĘCZNIKI

Wydawnictwo

1/2022/2023

Religia

I

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r.
"Pan Bóg jest naszym Ojcem"(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciech

2/2022/2023

Edukacja wczesnoszkolna

I

Jolanta Okuniewska Sabina Piłat

Beata Skrzypiec

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS I-III „ALE TO CIEKAWE”

Podręczniki i ćwiczenia pt.

„Ale to ciekawe”

Wydawnictw

MAC KIELCE

3/2022/2023

Język angielski

I

Jennifer Heath

Rebecca Adlard

Dorota Sikora-Banasik

 

Program nauczania języka angielskiego kl.I-III

Hello Explorer 1

Nowa Era

1/2020/2021

Religia

II

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Zaproszeni na ucztę z Jezusem- Bóg naszym Ojcem.

AZ-1-01/2018

Wydawnictwo św. Wojciech

2/2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna

II

A. Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 ”Wielka przygoda ”-doświadczam,przeżywam, poznaję, wyjaśniam, tworzę

Nowa Era

3/2020/2021

Język angielski

II

Dorota Sikora-Banasik

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III

Nowa Era

1/2019/2020

Religia

III

 

Komisja Wychowania przy KEP

„W drodze do wieczernika”

AZ-1-01/10

Program nauczania religii w klasach I – III  szkoły podstawowej

Wydawnictwo św. Wojciecha

2/2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna

III

Krystyna Bielenica, Maria Bura,  Małgorzata Kwil

„Elementarz odkrywców”

Nowa Era

3/2019/2020

 

Język angielski

III

Dorota Sikora Banasik

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III

Nowa Era

4/2022/2023

Język polski

IV

I. Bartol,

M. Biskupska

J. Najmanowicz-Michalak

Zamieńmy słowo. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII(dr Anna Podemska - Kałuża)

WSiP 2023

5/2022/2023

Historia

IV

Bogumiła Olszewska

Grzegorz Wojciechowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”Edycja 2023-2025

Nowa Era 2020

6/2022/2023

Język angielski

IV 

Katarzyna Niedźwiedź

Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Jennifer Heath

Michelle Crawford

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Junior Explorer 4

 

Nowa Era 2017

7/2022/2023

Matematyka

IV

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Matematyka z plusem 4. Podręcznik

Ćwiczenia Arytmetyka, Geometria -  Wersja B

GWO

8/2022/2023

Przyroda

IV

Ewa Gromek

Ewa Kołos

Wawrzyniec Kofta

Program nauczania Przyroda kl.4

WSiP

9/2022/2023

Muzyka

IV

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Nowa Era

10/2022/2023

Plastyka

IV

Jadwiga Lukas Krystyna Onak Marta Ipczyńska Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Nowa Era 2020

11/2022/2023

Technika

IV 

Lech Łabecki Marta Łabecka

Program nauczania w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej „Jak to działa ?”

Nowa Era 2017

12/2022/2023

Informatyka

IV

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – „Lubię to!”

Nowa Era 2017

13/2022/2023

Wychowanie fizyczne

IV

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego do ośmioletniej szkoły podstawowej

FOSZE 2017

14/2022/2023

Wychowanie do życia w rodzinie

IV 

Bożena Strzemieczna

„Moje dorastanie”.

Wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy IV-VIII

Taurus Edukacja i Kultura

15/2022/2023

Religia

IV

Komisja przy KEP

Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciecha

5/2020/2021

Język polski

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

 Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

GWO

 2017

6/2020/2021

Historia

V

Dr Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w kl. 4-8 szkoły podstawowej

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era 2017

7/2020/2021

Język angielski

V

Katarzyna Niedźwiedź

Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era 2017

8/2020/2021

Matematyka

V

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Matematyka z plusem 5. Podręcznik

Ćwiczenia – Arytmetyka, Geometria – Wersja B

Z wykazu MEN

GWO

16/2021/2022

Biologia

V

Ewa Jastrzębska

Ewa Kłos

Program nauczania biologii w klasach 5-8 do podręcznika BIOLOGIA

WSiP

17/2021/2022

Geografia

V

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

Program nauczania geografii w klasach 5-8

WSiP

10/2020/2021

Muzyka

V

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej - Lekcja muzyki rok wydania

Nowa Era

11/2020/2021

Plastyka

Jadwiga Lukas,  Krystyna  Onak, Marta Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Nowa Era 2020

12/2020/2021

Technika

V

L. M. Łabeccy

Program nauczania techniki w kl. 4-6 szkoły podstawowej „Jak to działa?”

Nowa Era 2017

13/2020/2021

Informatyka

V

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej –

 „Lubię to!”

Nowa Era 2017

14/2020/2021

Wychowanie fizyczne

V

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego do ośmioletniej szkoły podstawowej

FOSZE 2017

15/2020/2021

Wychowanie dożycia w rodzinie

Bożena Strzemieczna

„Moje dorastanie”.

Wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy IV-VIII

Taurus Edukacja i Kultura

16/2020/2021

Religia 

V

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

 

Bóg kocha i zbawia człowieka- Bóg poszukuje człowieka.

AZ- 2-01/18

Wydawnictwo św. Wojciech

5/2019/2020

Język polski

VI

 

A. Karolczyk- Kozyra, M. Krajewska, D. Kujawa – Weinke, A. Sieńczak

Zamieńmy słowo. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII(dr Anna Podemska - Kałuża)

WSiP 2023

6/2019/2020

Historia

VI

 

dr Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii                          w klasach 4-8

szkoły podstawowej . „Wczoraj i dziś”

 

 

NOWA ERA 2017

7/2019/2020

Język angielski

VI

 

Katarzyna Niedźwiedź

Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era 2017

8/2019/2020

Matematyka

VI

 

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Matematyka z plusem 6. Podręcznik

Ćwiczenia Arytmetykai   algebra, Geometria – Wersja B

GWO

10/2019/2020

Muzyka

VI

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 Program nauczania muzyki w szkole  podstawowej  „Lekcja muzyki”. Rok wydania: 2017

NOWA ERA

11/2019/2020

Plastyka

VI

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska ,Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

 

NOWA ERA

12/2019/2020

Technika

VI

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Program nauczania przedmiotu technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej

 „Jak to działa?”

 

NOWA ERA

13/2019/2020

Informatyka

VI

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej –

 „Lubię to!”

 

NOWA ERA 2018

14/2019/2020

Wychowanie fizyczne

VI

 

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego do ośmioletniej  szkoły podstawowej

FOSZE 2017

 

15/2019/2020

Wychowanie do życia w rodzinie

VI

Bożena Strzemieczna

„Moje dorastanie”.

Wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy IV-VIII

Taurus Edukacja i Kultura

19/2020/2021

Religia

VI 

 

Komisja przy KEP

Bóg kocha i zbawia człowieka-Jezus Chrystus nas zbawia.

 

Wydawnictwo św. Wojciech

18/2020/2021

Biologia

VI

Ewa Jastrzębska

Ewa Kłos

Program nauczania biologii w klasach 5-8 do podręcznika „Biologia ”

WSiP

20/2020/2021

Geografia

VI

Roman Malarz, Tomasz Rachwał, Zbigniew Zaniewicz

Program nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa

Nowa Era 2018

5/2022/2023

Język polski

VII

A. Karolczak- Kozyra, M. Krajewska,

A. Sieńczak

Zamieńmy słowo. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

WSiP

6/2022/2023

Historia

VII

Stanisław Roszak,

Anna Łaszkiewicz

Program nauczania historii w kl. IV – VII szkoły podstawowej Wczoraj i dziś

Nowa Era 2020

7/2022/2023

Język angielski

VII

Katarzyna Niedźwiedź

Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Angela Bandis

Diana Shotton

Katrina Gormel

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Teen Explorer New 7

Nowa Era 2020

8/2022/2023

Matematyka

VII

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Matematyka z plusem 7. Podręcznik

Ćwiczenia podstawowe – J. Lech

GWO

9/2022/2023

Muzyka

VII

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej - Lekcja muzyki edycja 2023-2025

Nowa Era

10/2022/2023

Plastyka

VII

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w kl. IV – VII szkoły podstawowej

Do dzieła!

Edycja 2023-2025

Nowa Era

11/2022/2023

Informatyka

 

VII

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

Nowa Era

12/2022/2023

Wychowanie fizyczne

VII

Krzysztof Warchoł 

Program nauczania wychowania fizycznego do ośmioletniej szkoły podstawowej

FOSZE 2017

13/2022/2023

Wychowania do życia w rodzinie

VII

Bożena Strzemieczna

„Moje dorastanie”.

Wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy IV-VIII

Taurus Edukacja i Kultura

18/2022/2023

Biologia

VII

Ewa Jastrzębska

Ewa Kłos

„Biologia ” Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej

WSiP

19/2022/2023

Geografia

VII

 

A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz

GEOGRAFIA 7

890/3/2017

WSiP

22/2022/2023

Doradztwo zawodowe

VII

Renata Sobczak – Majtczak program własny

Program  nauczania doradztwa zawodowego  dla klas. VII – VIII szkoły podstawowej „Planuję swoją przyszłość”                   

 

23//2022/2023

Chemia

VII

Dawid Łasiński

Łukasz Sporny

Dominika Strutyńska

Chemia 7

1069/1/2022

MAC

Edukacja

24/2022/2023

Język niemiecki

VII

 

Kościelniak-Walewska Ewa

Program nauczania języka niemieckiego

 dla klas VII-VIII

w szkole podstawowej

Deutschtour kl. 7 edycja 2023-2025

Nowa Era

16/2022/2023

Religia

VII

Komisja przy KEP

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 9.06.2010

Wydawnictwo św. Wojciech

30/2020/2021

Język polski

VIII

  Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek, Ewa Prylińska

 

 Między nami

Program nauczania języka polskiego

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

 

GWO

 2017

25/2020/2021

Historia

VIII

Dr Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w kl. 4-8 szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś

Nowa Era

23/2020/2021

Język angielski

VIII

Katarzyna Niedźwiedź

Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era 2017

22/2020/2021

Matematyka

VIII

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Matematyka z plusem 8.

Ćwiczenia podstawowe – J. Lech

GWO

32/2020/2021

Informatyka

VIII

Michał Kęska

Program nauczania  informatyki w szkole podstawowej Lubię to! Nowa edycja

Nowa Era

2021

35/2020/2021

Wychowanie fizyczne

VIII

Krzysztof Warchoł

 Program nauczania wych. fizycznego do ośmioletniej szkoły podstawowej

FOSZE 2017

36/2020/2021

Wychowanie do życia w rodzinie

VIII

Bożena Strzemieczna

„Moje dorastanie”.

Wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy IV-VIII

 

Taurus Edukacja i Kultura

26/2020/2021

Chemia

VIII

 

Świat chemii 8

 

27/2020/2021

Geografia

VIII

Mariussz Szubert Roman Malarz, Tomasz Rachwał

Program nauczania geografii w szkole podstawowej  „Planeta Nowa” nowa edycja 2020/2022

Nowa Era

33/2020/2021

Język niemiecki

VIII

Anna Jaroszewska 

Program nauczania języka niemieckiego

 dla klas VII-VIII

w szkole podstawowej

Nowa Era

34/2020/2021

Doradztwo zawodowe

VIII

Renata Sobczak - Majtczak

Program nauczania  doradztwa zawodowego dla kl. 7 – 8 szkoły podstawowej „Planuję swoją przyszłość”

 

21/2020/2021

Religia

VIII 

Komisja przy KEP

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 9.06.2010 

Wydawnictwo święty Wojciech

28/2020/2021

Biologia 

VIII

Ewa Jastrzębska

Ewa Kłos

Program nauczania biologii w kl. 5-8 do podręcznika „Biologia ”

WSiP

29/2020/2021

Fizyka

VIII

 

Jak w 7

 

25/2021/2022

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Nowa Era

26/2021/2022

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Piotr Krzesicki, Piotr Kur

Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8

WSiO 2017

27/2022/2023

Wychowanie przedszkolne

„0”

 

Anna Banaś

Claudia Cebula

Monika Malecha

 

 

 

Kolorowe karty

 

MAC Edukacja

28/2021/2022

Język angielski

„0”

Dorota Sikora Banasik, Wilkos

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

Nowa Era

29/2021/2022

Religia

 

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

Spotykam Jezusa”,

Numer programu: nr AZ-0-01/18

Wydawnictwo św. Wojciech

 

 

Data dodania: 2023-08-29 16:20:16
Data edycji: 2023-09-05 17:51:15
Ilość wyświetleń: 369

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook