Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Patron

Patron

Polski Komitet Narodowy UNICEF (pełna nazwa – Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)Powstał z inicjatywy Polaka dr Ludwika Rajchmana 11 grudnia 1946 w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

 

UNICEF obecny jest w Polsce od 1962, kiedy to powstał pierwszy Komitet Narodowy UNICEF we wschodniej Europie. Przez wiele lat głównym celem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF była poprawa warunków życia dzieci w Polsce. UNICEF kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia i sprowadzał surowce do produkcji artykułów dziecięcych. Podczas stanu wojennego przekazywał lekarstwa, odzież i odżywki dla dzieci.

 

W roku 2002 Polska została uznana za kraj wysoko rozwinięty, więc Polski Komitet Narodowy zmienił zakres swojej działalności. Obecnie głównym celem UNICEF Polska jest pomoc dzieciom w najbiedniejszych krajach świata oraz propagowanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Polski Komitet Narodowy UNICEF powołał trzech Ambasadorów Dobrej Woli wspierających kampanie medialne: Małgorzata Foremniak, Natalia Kukulska i Artur Żmijewski.

 

Już trzynaście szkół z całej Polski postanowiło przyjąć imię UNICEF. Od momentu swojego powstania szkoły te wykazywały się dużym zaangażowaniem w tworzeniu przyjaznego środowiska dla dzieci, promowały prawa dziecka oraz włączały społeczność uczniowską w działania na rzecz swoich rówieśników w krajach rozwijających się . Szkoły im. UNICEF biorą udział w akcjach i kampaniach UNICEF angażując nie tylko środowisko szkolne lecz również lokalne.

 

Współpraca ze szkołami jest dla nas niezwykle cenna, gdyż UNICEF wierzy w to, że inicjatywy podejmowane przez najmłodszych mogą zmienić świat na lepszy.UNICEF pragnie zaprosić do współpracy jak najwięcej szkół i placówek, które zajmują się dziećmi. UNICEF chętnie dzieli się swym doświadczeniem i wiedzą wspierając działania podejmowane przez dzieci i ich opiekunów.

 

Wybierając na patrona szkoły organizację UNICEF możemy położyć większy nacisk na świadomość poszanowania praw dziecka, szerzej włączyć się do akcji niesienia pomocy innym, uwrażliwiając uczniów na wartości humanitarne tak, aby nie tylko rozumieli i głosili idee patrona, ale również realizowali je osobiście wśród dzieci pokrzywdzonych przez los w kraju i zagranicą.

Data dodania: 2018-08-30 23:52:51
Data edycji: 2018-08-30 23:55:09
Ilość wyświetleń: 1875

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook