Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zdolny pierwszaczek

Zdolny pierwszaczek

 

kl. I - prowadzący Jolanta Anusz                                

 

"ZDOLNY PIERWSZACZEK”
Program został opracowany do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w klasie I w roku
szkolnym 2023/2024 w czasie jednej godziny tygodniowo.
Cele programu
Ogólne:
1. Podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci.
2. Zainteresowanie zbiorami biblioteki szkolnej i klasyką dziecięcej literatury polskiej i
obcej.
3. Tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia.
4. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego.
5. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
6. Kształtowanie nawyku czytania na całe życie.
7. Rozwijanie i wzbogacanie języka dziecka.
8. Rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej.
9. Nauka szacunku do książę.
10. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
11. Poszerzanie wiedzy matematycznej ucznia;
12. Pokazanie użyteczności matematyki w otaczającym środowisku,
13. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi.
Szczegółowe:
1. Określanie nastrojów utworów.
2. Wyrażanie przez dziecko słowami swoich odczuć na temat bohaterów, ich zachowania,
wyodrębnianie zdarzeń oraz określanie miejsca, nastroju.
3. Wiązanie treści utworu z doświadczeniami i przeżyciami dziecka.
4. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
5. Czyta ze zrozumieniem proste zadania matematyczne;
6. Potrafi się skupić na wykonywanym zadaniu;
7. Przelicza w zakresie 20;
8. Dodaje i odejmuje w zakresie 20;
9. Podejmuje próby rozwiązywania zadań tekstowych;
10. Odróżnia strony prawa/lewa;
11. Zna położenie przedmiotów w przestrzeni;
12. Wykonuje proste obliczenia zegarowe, pieniężne, wagowe, kalendarzowe;
13. Rozpoznaje podane figury geometryczne;
Treści:
- słuchanie wybranych utworów,
- swobodne wypowiedzi na tematy słuchanych utworów,

- omawianie treści przeczytanych tekstów,
- nauka fragmentów bajek, baśni i wierszy na pamięć,
- dyskusja na temat charakterystycznych cech bohaterów,
- doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, czytania ze zrozumieniem,
umiejętności skupienia wypowiedzi na temat ilustracji,
- formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu
- poszukiwanie informacji o znanych autorach książek dla dzieci,
- inscenizacja niektórych fragmentów baśni lub bajek,
- ekspresja plastyczna utworów literackich,
- dobór właściwych podpisów do ilustracji,
- układanie historyjki obrazkowej,
- dopasowywanie tytułów do ilustracji,
- malowanie ilustracji do książek,
- tworzenie scenek rodzajowych,
- lepienie z plasteliny,
- zabawy ruchowe,
- prace manualne – naklejanie, wycinanie, kolorowani
Metody pracy:
metody aktywizujące:
- gry i zabawy matematyczne,
- rebusy, zagadki matematyczne i logiczne, krzyżówki, logogryfy,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- eksperyment,
- przyspieszonego uczenia poprzez tworzenie łańcucha skojarzeń,
metoda problemowa
- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych,
- analizowanie i rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,
zadań z nadmiarem lub niedoborem danych,
- rozwiązywanie zadań zawierających nowe problemy, wymagających poszukiwania
potrzebnych wiadomości.
Tematyka zajęć:
1. "Co widzisz na obrazku?" - zabawy dydaktyczne - opowiadanie zapamiętanych treści oglądanego przez
krótki czas obrazka.
2. "Dokończ bajkę" - tworzenie własnych zakończeń opowiadań z uzasadnieniem.
3. "Moja rodzina" - tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny wg schematu, formułowanie
dłuższych wypowiedzi wielozdaniowych.
4. "Jesień" -wyrażanie swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej przy muzyce instrumentalnej
A.Vivaldiego
5. "Prawda czy fałsz" - odróżnianie zdań prawdziwych od nieprawdziwych - zabawy logiczne polegające
na ocenie i używaniu określeń: prawda - fałsz.
6. "Kompozycja z figur" - układanie i rysowanie kompozycji szeregowych o powtarzającym się rytmie z
uwzględnieniem różnorodnych form, figur i kształtów.
7. 21 grudzień - najdłuższa noc - zabawa z przysłowiem "Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok"
8. "Skrętacze języka" - zabawy słowne, próby pokonywania trudności językowych przy bardziej
skomplikowanych wypowiedziach.
-9."Układamy historyjki" - tworzenie i rysowanie własnych historyjek obrazkowych - nadawanie tytułów
obrazkom, przepisywanie z pamięci i ze słuchu krótkich wyrazów.
10. "Karnawałowy bal" - zabawy z elementami pantomimy, tworzenie przebrań z kolorowych bibułek.
11. Gra matematyczna „Jaki to dzień tygodnia”
12."Poznajemy zegar" - próby odczytywania na zegarze tarczowym pełnych godzin - wykonanie zegara z
tektury i korka.
13."Kostka do gry" - wykonanie figury geometrycznej przestrzennej z kartonu, poznanie innych figur
przestrzennych ( kula, stożek)

14. "Krzyżówki" - rozwiązywanie krzyżówek literowo - obrazkowych, ćwiczenia w pisaniu.
15."Instrumenty perkusyjne" - samodzielne wykonywanie prostych instrumentów perkusyjnych z
wykorzystaniem różnorodnych materiałów i układanie akompaniamentu perkusyjnego do wierszy i
piosenek.
16. "Eksperymentujemy i badamy" - poznanie zjawiska przewodnictwa cieplnego materiałów 17.
poszukiwanie dobrych i złych przewodników.
18. "Nasza Galaktyka" - poznanie nazw planet układu słonecznego i roli Słońca.
19. "To też książki" - poznanie różnego rodzaju książek i ich znaczenia w życiu człowieka (encyklopedie,
słowniki, informatory, przewodniki)
20. "Już czytam" - samodzielne czytanie książek z małą ilością tekstu, układanie prostych zdań z
rozsypanek wyrazowych.
21. "Poznajemy globus i mapę" - odnajdywanie na globusie i mapie kontynentów, mórz i oceanów i ich
nazywanie, zapoznanie z legendą i symbolami mapy.
22. Gra matematyczna „To mi nie pasujwe”
23. "Klamerkowe stonogi" - przeliczanie w zakresie 100 systemem dziesiątkowym.
24. "Zwyczaje świąteczne" - poznanie i porównywanie strojów i zwyczajów w różnych regionach Polski,
odnajdywanie tych regionów na mapie Polski.
25. "Czytam coraz lepiej" - czytanie ze zrozumieniem tekstów o wyższym stopniu trudności - dobieranie
ilustracji do tekstu, uzupełnianie luk w tekście.
26."Układamy bajki" - układanie własnych bajek i komiksów, ilustrowanie ich grą na instrumentach
perkusyjnych.
27. "Zadania matematyczne" - układanie prostych opowiadań matematycznych do podanej formuły
matematycznej. Próby stawiania pytań.
28. „Drzewko” – tworzenie różnych układów rąk na kartonie:
 dorysowywanie pnia i zamalowywanie go palcami
 ozdabianie listkami z papieru kolorowego, doklejanie do korony drzewa
 ozdabianie leśnymi, zasuszonymi materiałami wg własnych pomysłów.
29."Poznaję sztukę" - oglądanie albumów dzieł plastycznych znanych twórców i tworzenie własnych
albumów tematycznych.
30. "Tworzenie własnych zagadek, rebusów, wierszy i piosenek" - próby samodzielnego ich zapisywania.
31. "Już piszę sam" - pisanie liter, zdań w liniaturze na kartkach zeszytu, stosowanie zasad poprawnej
pisowni (wyrazy z ó, rz, ż)
Proponowane działania w ramach realizacji programu
 udział w konkursach
 Przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych
 Organizacja wystaw, przeglądów prac

Data dodania: 2019-10-11 11:13:57
Data edycji: 2024-02-08 11:00:25
Ilość wyświetleń: 2540

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook