Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Umiem pływać

Umiem pływać

We wrześniu 2020 r. 12 uczniów  klasy III  naszej szkoły rozpoczęło  pod okiem instruktora  naukę  pływania na basenie    w Żarowie   w ramach  programu „Umiem pływać”. 

Program ten  jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. 

Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci  w  zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania sprawności fizycznej.

Uczestnictwo w programie to  zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny.

Mali pływacy  rozwijają  koordynację ruchową.

Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Data dodania: 2020-10-06 18:47:17
Data edycji: 2020-10-06 19:04:37
Ilość wyświetleń: 495

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook