Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Umiem pływać

Umiem pływać

We wrześniu 2020 r. 12 uczniów  klasy III  naszej szkoły rozpoczęło  pod okiem instruktora  naukę  pływania na basenie    w Żarowie   w ramach  programu „Umiem pływać”. 

Program ten  jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. 

Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci  w  zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania sprawności fizycznej.

Uczestnictwo w programie to  zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny.

Mali pływacy  rozwijają  koordynację ruchową.

Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Data dodania: 2020-10-06 18:47:17
Data edycji: 2020-10-06 19:04:37
Ilość wyświetleń: 428

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook