Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

17 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 11.30 po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie, nauczyciele, dyrektor, pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka szkolna zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Ćwiczenia nadzorowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pożarzyska. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadził kpt. mgr inż. poż. Piotr Pijarowski.
Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.
W ramach propagowania zagadnień ochrony p. pozarowej omówiono sposoby postepowania na wypadek powstania pożaru w ramach programu „ Kręci Mnie Bezpieczeństwo”.
Strażacy zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniun wozu bojowego. Uczniowie nie kryli zainteresowania . Już wiadomo, że rośnie kolejne pokolenie strażaków !
                                                                                                                 Krystyna Waliszak

Data dodania: 2019-10-19 20:47:16
Data edycji: 2019-10-27 18:29:26
Ilość wyświetleń: 807

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook