Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Podziękowanie dla zaangażowanych w życie szkoły w roku 2021

Podziękowanie dla zaangażowanych w życie szkoły w roku 2021
 
Rok 2021 dobiega końca. Jest to okazja do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Wiele naszych działań dydaktycznych i wychowawczych nie byłoby możliwych bez wsparcia wielu osób i instytucji!
Serdecznie dziękujemy stałym Przyjaciołom naszej szkoły : Burmistrzowi Miasta Żarów,
Organowi Prowadzącemu,
Radnym RM w Żarowie,
Radom Sołeckim ,
Sołtysom
- za wspieranie naszych celów dydaktyczno – wychowawczych, zaangażowanie w poprawę bazy szkoły, wzbogacanie procesu
edukacyjnego i warunków socjalnych naszych uczniów oraz troskę o ich codzienny rozwój.
Dziękujemy Wszystkim, którym dobro naszej szkoły jest bliskie i ważne!
W imieniu całego Grona Pedagogicznego i Niepedagogicznego, Uczniów i swoim własnym składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za owocną pracę dla uczniów i szkoły w mijającym
roku . Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całej Rady. Wyrazy wdzięczności składam także na ręce
przedstawicieli Rodziców wszystkich klas i oddziału przedszkolnego, którzy efektywnie pracowali, byli oddani sprawom szkoły dla dobra całej społeczności uczniowskiej. Wspólnie z Radą Rodziców udało
nam się stworzyć miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy .
Liczymy na Państwa pomoc i również owocną współpracę w nadchodzącym roku .
Wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, radości i życiowego optymizmu w Nowym 2022 Roku! .
 
Krystyna Waliszak
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
Data dodania: 2021-12-29 10:52:50
Data edycji: 2022-01-14 07:27:02
Ilość wyświetleń: 1964

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook