Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Polska, jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, aby przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.                 

Oto one:

Dziecko ma prawo do:

- prawo do życia i rozwoju
- prawo do tożsamości
- wychowywania się w rodzinie,
- adopcji,
- oświaty i nauki,
- kultury, wypoczynku i rozrywki,
- ochrony zdrowia i opieki medycznej,
- wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
- godności, szacunku, nietykalności osobistej,
- dostępu do informacji,
- ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
- prywatności, do wyrażania własnych poglądów
- równości,

Prawa socjalne dziecka:

- prawo do zabezpieczenia socjalnego,
- prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
- prawo do odpowiedniego standardu życia,
- prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków! Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie! Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

UNICEF jest największą na świecie organizacją w całości dedykowana dzieciom.

 Wszystkie  działania UNICEF  mają na celu zapewnienie dzieciom na świecie możliwości korzystania z ich prawa. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. Symbolem  organizacji jest kolor niebieski. Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom!

Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF jest #GoBlue - akcja polegająca nawykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia w szkole.                                                                        

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  łączą się  z Światowym Dniem  Życzliwości i Pozdrowień przypadającym  na 21 listopada .

Jego idea jest  od lat niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy!

Data dodania: 2018-11-21 21:48:25
Data edycji: 2018-11-21 22:03:29
Ilość wyświetleń: 1206

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook