Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dożynki Gminne w Imbramowicach

Dożynki gminne w Imbramowicach

Nad wrześniowym jasnym niebem

Zapachniało świeżym chlebem

Najwspanialszym darem lata

Najpiękniejszą wonią lata

Chcemy byście radzi byli

I nasz program zobaczyli !

Na dożynkowej uroczystości gminnej,

Witamy w Imbramowicach - naszej wiosce rodzinnej.

 

Tak powitali uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach  wszystkich uczestników Gminnych Dożynek z terenu Gminy Żarów oraz przybyłych Gości.

Wierszem , piosenką i tańcem podziękowali rolnikom za zebrane plony, gospodyniom za wspaniałe wieńce dożynkowe !

Złożyli też na ręce Burmistrza Miasta Żarów i Rzecznika Praw Dziecka plon dziecięcej pracy – kosz szóstek i piątek !

Uczniowie naszej szkoły złożyli także podziękowania dla Pana Marka Michalaka, który przez 10 lat pełnił zaszczytna i odpowiedzialna funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

Wykonując swoje uprawnienia, kierował  się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w tym zwłaszcza:

  • zasadą dobra dziecka,
  • wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,
  • zasadą równości,
  • troską o ochronę praw każdego dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka był częstym Gościem w Gminie Żarów. Uczestniczył w nadaniu imienia UNICEF Szkole Podstawowej w Imbramowicach.

Data dodania: 2018-10-02 19:30:03
Data edycji: 2018-10-02 20:33:57
Ilość wyświetleń: 638

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook