Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Koło czytelnicze

Koło czytelnicze

 

kl. III - prowadzący Jolanta Anusz                                

 

Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu w środę w godz. 11:45- 12:30 i uczestniczą w nich wszyscy uczniowie klasy III.

Cele ogólne:

 • wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,
 • zaspokojenie potrzeb : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości,
 • przygotowanie uczniów do roli czytelnika,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • bogacenie słownictwa dziecka,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania,
 • wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną/,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach, wewnętrznych przeżyciach, stanach lękowych, kłopotach,
 • kształcenie wrażliwości uczniów,
 • eliminowanie negatywnych zachowań /poniżanie innych, kłamstwa, kradzież /,
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

Cele operacyjne :

 • wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa ksiązka,
 • określa nastrój utworu,
 • prowadzi „Zeszyt lektur”; zapisuje metryczkę książki,
 • wyodrębnia zdarzenia w tekście,
 • analizuje i ocenia postępowanie bohaterów,
 • słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela,
 • odgrywa określone role i scenki dramowe,

-rozwiązuje rebusy, krzyżówki tematycznie związane z bohaterami utworów literackich,

 • zna tytuły i autorów książek, kojarzy nazwisko autora z tytułem i treścią lektury,
 • rozpoznaje postacie z bajek,
 • wypowiada się na temat ulubionych książek, recytuje wiersze,
 • odróżnia prawdę i fikcję w literaturze, odróżnia poezję od prozy,
 • potrafi korzystać z biblioteki, szanuje książkę,
 • czyta wybrane utwory z zachowaniem odpowiedniej dykcji, intonacji i interpunkcji,
 • czyta z podziałem na role z zachowaniem intonacji, tempa i pauz,
Data dodania: 2019-10-11 11:13:57
Data edycji: 2022-10-10 09:31:39
Ilość wyświetleń: 2052

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook